Stacja Morska IOUG apeluje do wszystkich rybaków i wędkarzy o włączenie się w działania na rzecz przywrócenia jesiotra ostronosego polskim wodom.

Jesiotr w Bałtyku - prawie całkowicie wytrzebiony w latach 1890 – 1930 wspaniały nasz ,jesiotr ma szanse odrodzić się w wodach Bałtyku dzięki współpracy ośrodków naukowych Polski i Niemiec .

W tym celu Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie prowadzi szerokie i długoterminowe działania z Instytutem Ekologii Wód Słodkowodnych i Rybactwa Śródlądowego w Berlinie.

Jesiotr to pierwotny,gatunek istniejący na ziemi od milionów lat.

Zamieszkały w Bałtyku i naszych rzekach dorastał do 4 m długości i 300 kg wag W wieku około 25 lat ryba ta osiągała dojrzałość płciową .

Samica gotowa do tarła ważyła 30 kg, samiec prawie o połowę mniej. Zdobycie dobrego materiału genetycznego okazało się największym problemem wdrażanego projektu .

Ale 2006 roku do Drwęcy w okolicy jazu w Lubiczu wpuszczono młode dziesięciocentymetrowe osobniki tego gatunku których nie widziano w tych wodach od czterdziestu lat.

Jeśli ryby te powrócą tu za około 30 lat, zgodnie z przewidywaniami naukowców, będą ważyły nawet 30 – 35 kg i dadzą początek nowej populacji tego gatunku. Przypomnę ,że działania takie podjęto już w 1996 roku, gdzie próbowano wówczas zasiedlić polskie akweny jesiotrem zachodnim ,niestety wyłowionym doszczętnie przez rybaków z Estonii .

A jak donoszą naukowcy ostatnie badania DNA , przeprowadzone na materiałach pozyskanych od okazów historycznych zachowanych w muzeach wykazały niezbicie , że w Bałtyku występował jesiotr ostronosy , obecny teraz głównie w Kanadzie. Cóż nam wędkarzom pozostaje wspierać , i czujnie obserwować nasze wody wszak to my pierwsi docieramy tam w te niekiedy dziewicze miejscówki.

materiał zebrał R.Ganowski źródło WWW.

 

.Jeżeli widziałeś morświna,jesiotra,fokę nie czekaj -

 

 BAŁTYCKIE OSTRONOSKI   

     W ostatnich latach u Wybrzeży Helu , Niechorza , na zalewie Szczecińskim oraz przy wyspie Rugi zaobserwowano pojawiające się coraz częściej w naszych wodach jesiotry .

W przypadku Niechorza była to Ryba złowiona przez rybaków o dł. około 120 cm i ważyła około 15 kg śladem, który pozwolił zidentyfikować gatunek jesiotra był numer odczytany ze znaczka i ryba została wypuszczona .

    Na przełomie września i października z tej samej łodzi złowiono podobnego jesiotra o długości ok. 70 cm. Ryba ta także posiadała znaczek identyfikacyjny i żywa trafiła z powrotem do wody .

    Opis złowionych jesiotrów oraz fakt ich oznakowania jednoznacznie pozwalał stwierdzić że obie ryby należą do gatunku jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill, 1815) [1]), który od kilku lat objęty jest w polskich i niemieckich wodach projektem restytucji. Większy osobnik był nie lada zagadką, ponieważ nie posiadaliśmy wiedzy o wypuszczaniu tak dużych osobników. Jednak udało się ustalić ,że to ichtiolodzy z Niemiec rozpoczęli nowy eksperyment i to właśnie oni wypuścili przed paroma dniami tak duże jesiotry.

 

    Pod patronem wspólnych polsko-niemieckich działań przygotowawczych w celu przywrócenia jesiotra w Morzu Bałtyckim 12 listopada 2009 wypuszczono do Zatoki Pomorskiej ponad 100 osobników tego gatunku. Ryby te zostały poznakowane znaczkami typu Floy tag, z czego dodatkowo 10 osobnikom wszczepiono znaczki archiwizujące, które zapisują głębokość, na której przebywa ryba, temperaturę oraz zasolenie wody. W akcji zarybieniowej pomogli lokalni rybacy. Ryby miały średnią długość około 1,2 m i masę powyżej 10 kg.

 

                     

 

Sposób oznakowania jesiotra ostronosego z zarybień

Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (foto: M.Skóra)

Niedługo potem złowiono kolejnego jesiotra, ale informacja o tym fakcie nie trafiła bezpośrednio do naukowców.

W dniu 13 listopada br. w okolicy portu wojennego w Helu także złowiono jesiotra, jednak nie był to jesiotr ostronosy,

a inny, nieustalony mieszaniec, prawdopodobnie uciekinier z którejś z komercyjnych hodowli.

Jesiotr, złowiony w rejonie Helu 13 listopada 2009 roku to prawdopodobnie krzyżówka

pomiędzy jesiotrem syberyjskim (Acipenser baerii)

a jesiotrem rosyjskim (Acipenser gueldenstaedtii)

lub jesiotrem sachalińskim (Acipenser medirostris). (foto. M.Skóra).

 

Znaczki archiwizujące, którymi poznakowano ryby zostały umieszczone poniżej płetwy grzbietowej. Są one w kształcie 5. cm cylindrów (zdjęcie poniżej). W przypadku złowienia tak poznakowanego jesiotra, znaczek powinien być zdjęty z ryby przez obcięcie stalowego drutu i następnie przesłany do: Towarzystwa Ratowania Jesiotra (Society to Save the Sturgeon, adres: Fischerweg 408, D-18069 Rostock) albo do Petera D. Rask-Möller z Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. Nagroda za przesłany znaczek archiwizujący wraz z raportem o połowie jesiotra dostarczony zgodnie z powyższymi instrukcjami wynosi 100 €. Można to zrobić także poprzez Zakład Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku lub Stację Morską UG w Helu (adres jest poniżej). Prosi się o niezwłoczne wypuszczenie ryb po ich złowieniu oraz zanotowanie numeru znaczka i ewentualnie zrobienie im zdjęcia.

Znaczek archiwizujący o wymiarach 15 x 46mm jest zewnętrznie zamontowany u podstawy płetwy grzbietowej.

 

To zarybienie jest częścią wieloletniej strategii rządów Polski i Niemiec w celu utworzenia samo utrzymującej się populacji niegdyś pospolitego i ważnego ekonomicznie jesiotra w Morzu Bałtyckim. Także HELCOM wspiera naszą działalność w przywróceniu jesiotra w Bałtyku. Jak dotychczas wypuszczono ponad 60 tys. jesiotrów o różnej wielkości i wieku. Głównie zarybiano rybami mniejszych rozmiarów, które nie mają widocznych znaczków na ich ciele. Większość z nich została poznakowana markerami chemicznymi. Ważne są dla nas także informacje o złowieniu niepoznakowanych jesiotrów !

Ze strony polskiej w projekt restytucji jesiotra w Odrze jest włączony Instytut Rybactwa Śródlądowego, a środki finansowe pochodzą z dotacji Ministerstwa Rolnictwa. W prace terenowe w zakresie sprzętu badawczego i wolontariuszy wsparcia udziela również Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Helu.

 

Nieodzowną rzeczą dla osiągnięcia sukcesu przy próbach restytucji jest bliska współpraca pomiędzy różnymi zainteresowanymi, takimi jak: rybacy, wędkarze, przyrodnicy jak również instytucje państwowe. To zwiększa pewność, że ryby przetrwają do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej i będą zdolne do naturalnego rozrodu wystarczająco liczebnie. Połączmy siły, aby tak się stało!

 

Adresy kontaktowe:

 

dr Jörn Gessner,

Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Forschungsverbund

Berlin e.V., Müggelseedamm 310, 12587 Berlin, Niemcy

(Tel.: 030–64181626, e-mail: sturgeon@igb-berlin.de)

Gerd-Michael Arndt,

Society to Save the Sturgeon, Fischerweg 408, 18069 Rostock, Niemcy

(Tel.: 0381-8113429, e-mail: arndt@fischumwelt.de)

Peter Rask Møller,

Curator of Fishes, University of Copenhagen, Natural History Museum of Denmark,

Zoological Museum, Universitetsparken 15, DK-2100 Kobenhavn, Dania

(e-mail: PDRMoller@snm.ku.dk)

lub:

Zakład Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

Synów Pułku 37, 80-298 Gdańsk

Michał Skóra (Tel.: 696-767-476, e-mail: mes@infish.com.pl)

i

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,

Morska 2, 84-150 Hel

tel: +58 6750 836 (Bartłomiej Arciszewski) 

 

 

 Stacja Morska IOUG apeluje do wszystkich rybaków i wędkarzy o włączenie się w działania na rzecz przywrócenia jesiotra ostronosego polskim wodom. /tekst źródłowy /-Bartłomiej Arciszewski oraz www. INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO